Slovníček pojmů

2

2D kód - je dvourozměrný čárový kód, je podobný 1D čárovému kódu, ale díky zápisu dvěma směry mám při stejném velikosti možnost nést více dat. Další výhoda je v čitelnosti při poškození. 2D kód je čitelný při cca 30% poškození. Mezi nejpoužívanější patří Data Matrix, UPC a PDF417.

A

Area Imager - snímání probíhá vyfocením oblasti a jeho vyhodnocením. Slouží ke snímání jak 1D kódů, tak i 2D kódů. Čárový kód nebo 2D kód může být vyfocen v de facto jakémkoliv úhlu. Procesor si obrázek otočí a vyhodnotí. Zároveň má lepší čitelnost poškozených kódů, protože je schopen si poškozené části kódu dopočítat z ostaních linií narozdíl od lineárního imageru.

Arch - forma finálního zpracování do podoby, kdy několik etiket je na plochém formátu.

Atyp - atypický (jiný než obdélníkový, oválný nebo kruhový) tvar výseku (tvar etikety).
Autorská korektura - soubor obsahující definitivní podobu požadované grafiky. Tento soubor je zasílán zákazníkovi při prvním objednání a obsahuje veškeré specifikace (rozměry, použité barvy, ...). Na základě potvrzení zákazníkem jsou připraveny tiskové formy event. objednán výsekový nástroj. Potvrzení zákazníkem je bráno jako závazné a definitivní. Veškeré změny, které nastanou v grafice po schválení jsou obvykle spoplatněny.

B

Balení - počet oddělených kotoučů s daným počtem etiket zabalených do smrštitelné fólie (etikety se vyrábí z pásu, který se následně převíjí a podélně rozřezává na jednotlivé produkce s daným počtem etiket v kotouči).

Bezdrátové sítě - (taktéž se používá Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) - je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v některých mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Dnešním standardem je 802.11 a/b/g/n. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMax, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti.

Bitmapová grafika - grafika tvořená sítí jednotlivých bodů. Hustota sítě je definována rozlišením v dpi. Zvětšováním dochází k degradaci nejen kvality, ale i barevné informace. Doporučené rozlišení bitmapových obrazů je min. 300 dpi.
Bobina - mateřská role materiálu určité šíře určená pro další zpracování potiskem, případně výsekem.

C

CCD - (charge-coupled device) snímač (Linear Imager) - také bývá používán název LED snímač, používá pole stovek malých světelných sensorů srovnaných do řady v hlavě snímače. Každý sensor může být vnímán jako samostatná fotodioda.

CMS - Color Management System (systém správy barev) - systém správy barev ve výrobním procesu pomocí ICC/ICM profilů, které se definují pro vstupní a výstupní zařízení. Zajišťuje barevnou věrnost v průběhu výroby od převzetí dat až po samotný tisk.
CMYK - systém subtraktivního míchání barev (C-cyan/azurová, M-magenta/purpurová, Y-yellow/žlutá, K-black/černá). Složením jednotlivých výtažků vzniká výsledný barevný tón.

Code 128 - do čárového kódu je možnost zakódovat až 128 (spodní polovinu ASCII). Jako jeden z mála čárových kódů je schopen rozlišovat a zachovat velikost písmen. Každý znak Code 128 se skládá ze tří čar a tří mezer definované šíře. Předposlední znak je kontrolní součet daný součtem násobků jednotlivých kódů vynásobených jejich pozicí.

Code 39 (USS Code 39, Code 3/9) - do čárového kódu mohou být zakódována velká písmena (A do Z), čísla (0-9) a pár speciálních znaků jako znak $. Kód neobsahuje kontrolní znak (narozdíl třeba od kódu 128). Jeho nevýhodou může být malá hustota kódu, která víceméně vylučuje možnost označování malých předmětů, protože na kód 39 obsahuje více místa než například pro kód typu 128. Přesto je kód 39 hodně využíván.

Corona - jednotka zajišťující ionizaci materiálu pro snadnější zakotvení barev, používá se převážně při tisku na fólie.

Čárový kód - nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Skládá se z tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány informace. Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží ruční i stacionární snímače, tyto zařízení přenáší informace do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat. K vyhodnocení dochází pomocí odrazivosti a pohlcování záření, které vysílá snímač. Tato vyhodnocená informace je po načtení převedena do elektronické podoby. Rozměry čar a jejich tvar je definován typem čárového kódu, mezi nejpoužívanější patří EAN, code 39, code 128, interleaved 2 of 5 a mnoho dalších.

D

Data Matrix - (taktéž se používá datamatrix) je dvoudimenzionální čárový kód skládající z černých a bílých čtvercových částí uspořádaných do čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Dekódovaná informace může být textová nebo datová. Obvyklá velikost je od několika bytů do 2 kilobytů. Délka kódavných dat záleží na použitých rozměrech.

Denzita barvy - krycí schopnost barvy. Používá se v souvislosti s metodou CMYK (soutisk), je jedním ze sledovaných parametrů tisku zajišťujících konstantní a předvídatelnou barevnost.
Digitální nátisk - simulace tisku sloužící pro vizualizaci výsledného barevného podání.

Direct Part Marking - (metoda přímého označování součástek) - permanetní označení výrobku čárových kódem, slouží k sledování výrobku po dobu je životnosti. DPM je často použína v automobilovém, leteckém a elektronickém průmyslu k jednoznačnému označení jejich výrobků.

Direct Thermal - (taktéž se používá zkratka DT) - metoda tisku bez barvicí pásky, kdy se používají speciální etikety, které reagují na tepelné změny.

Dot gain (nárůst tiskového bodu) - zvětšení tiskového bodu v tisku kvůli mechanickým přítlakům stroje.
DPI - dot per inch - jednotka rozlišení, doslova „bodů na palec". Pro flexotisk je ideální rozlišení bitmapových obrazů od 300 dpi.
Dutinka - trubička (většinou papírová) určující vnitřní průměr otvoru kotouče etiket (např. pro nasazení na hřídel).

H

Horká ražba - dodá etiketám exklusivitu. Opět většinou v kombinaci s klasickým tiskem. Ražební fólie nejsou jen zlaté a stříbrné, ale i barevné, nebo holografické.

E

EAN - zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13, který byl definován standartizační organizací GS1. Méně jsou používány kódy EAN-8, které jsou vyhrazeny a používány pro menší položky.
EAN 13 - je definován standardy organizace GS1 a je celosvětově používán pro označení reailového zboží. V kódu je obsaženo 13 číslic, které jsou rozděleny do čtyř částí: 1.) Národní kód, většinou definuje zemi, kde je registrován výrobce. V případě, že kód je konverzí 10-číselného ISBN nebo ISSN kódu, systémový kód (nahrazuje národní kód) bude 978 či 979 pro ISNB nebo 977 pro ISSN. 2.) Kód výrobce, skládá se ze 4, 5 nebo 6 znaků v závislosti na systémovém nebo národním kódu. 3. Produktový kód skládající se z pěti znaků. 4. je kontrolní číslice.
EAN 8 - je zkrácená verze kódu EAN-13. Obsahuje 2 nebo 3 čísla státu, 4 nebo 5 datových čísel (záleží na délce kódu země) a kontrolní číslo. Základní účel použití tohoto kódu je na malých baleních, takže čárový kód musí být na co nejsmenším prostoru, například na žvýkačkách a cigeretách.
Eliminace lepidla - Eliminace lepidla se provádí tak, že se oddělí potiskovaný materiál od nosné vrstvy a v místech, kde etiketa nemá lepit, se lepidlo přetiskne barvou, popřípadě transparentním lakem. Následně se obě vrstvy materiálu opět spojí. Využívá se i v potravinářském průmyslu, kde tak minimalizujeme styk lepidla např. s povrchem uzenin.
Za pomocí obraceče dráhy papíru můžeme potiskovat rubovou vrstvu nosného materiálu (silikonový podklad). Toto zařízení umožňuje též tisk jednoduchých motivů a textů na rubovou stranu etikety, tedy tisk do lepu (vhodné např. pro etikety na kosmetické výrobky, kde lze "do lepidla" vytisknout např. složení výrobku).
EPC Gen2 - EPC Gen2 is short for EPCglobal UHF Class 1 Generation 2.
RFID Gen2 byly vyvinuty společností EPCglobal a nedávno i předloženy standardizační komisi ISO (International Organization for Standardization). Gen2 mimo jiné umožňuje provozovat více čteček RFID na menším prostoru, aniž by byl jejich provoz navzájem ovlivňován. Zároveň nabízí i šifrovaný přenos dat, díky čemuž je obsah pro neautorizovanou čtečku nečitelný.Novinka by mohla nahradit již dříve přijaté standardy společnosti EPCglobal, a vyřešit tak určitou nejednotnost, která vládne při implementaci v různých geografických regionech. Čipy RFID Gen2 tedy budou moci být využity kdekoliv na světě a měly by být rovněž čitelné naprostou většinou příslušných čteček. HP a Philips se ve své spolupráci chtějí zaměřit také na to, aby byl bezproblémově vyřešen přechod ze starší technologie na tu novou.Výhodou EPC Gen2 je i jeho nízká cena.
EX25 snímač - vlastnosti a schopnosti nového imagerového snímače od společnosti Intermec technologies otevírají mnoho nových možností snímání čárových kódů. Průlomová technologie automatického zaostřování nabízí uživatelům možnost snímání od 15 centimetrů do 15 metrů při jakémkoli otočení kódu, maximální i minimální čtecí vzdálenost však závisí na velikosti snímaného kódu. Imager EX25 nabízí možnost zdokumentování potvrzení dodávky, poškození výrobku, atd. Nyní potřebujete jen jedno zařízení pro všechny typy skenování, které používáte.

F

Finální zpracování - konečná podoba produktu (kotouče, archy, balení atd.)
Flexotisk - flexotisk (tisk z výšky), je moderní tisková technologie, který pro tisk využívá měkké fotopolymerní desky. Používají se barvy buď vodou ředitelné (i termocitlivé), nebo barvy vytvrzované UV zářením

Font - soubor popisující typ písma a jeho jednotlivé řezy.
Formový válec - nosič, na kterém je v tiskovém stroji upevněna tisková forma.
Frekvence tiskového rastru - popisuje vzdálenost (hustotu) tiskových bodů. Určuje jemnost reprodukce. Standardní hodnoty tisku - 126 - 142 lpi.

G

GS1 - je přední nadnárodní organizace zaměřená na navrhování a praktické zavádění globálních standardů, postupů a řešení k zlepšování efektivity a průhlednosti vztahu nabídky a poptávky v celosvětovém měřítku a napříč odvětvími.
GS1-128 - kód který se řídí aplikačním standardem GS1, který specifikuje obsah kód 128. Původní jméno bylo UCC/EAN-128. GS1-128 používá sérii aplikační identifikátorů, které obsahují data o zemi původu, výrobci, balení, kvantitách, hmotnostech a mnoho dalších, které jsou potřebné pro uživatele.

H

HD (high density) snímač - je určen ke snímání hustých čárových kódů (High Density). Snímače s touto snímací hlavou slouží primárně ke snímání malých a hustých 1D a 2D kódů. Snímače s touto snímací hlavou mohou číst rovněž kódy standardní hustoty.

I

ICM/ICC profil - soubor popisující barevný prostor vstupní nebo výstupní periferie (skener, monitor, tiskový stroj, nátisková tiskárna apod.)

Intermec Incorporated - jeden z největších a celosvětových výrobců v oblasti automatické identifikace a sběru dat, výroba snímačů čárových kódů, tiskáren čárových kódů, mobilních počítačů a RFID systémů. Taktéž výrobce samolepících etiket a barvících pásek.
ISBN - (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) - je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku převzatým jako ČSN ISO 2108.
ISSN - (International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) - je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online). ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy; některé knihy, které jsou částí série, mají dokonce přiděleny oba identifikátory. Na rozdíl od ISBN však ISSN nemá žádnou vnitřní strukturu a nelze z něj zjistit žádné informace o publikaci (z ISBN lze např. určit vydavatele). Přidělování čísel ISSN řídí síť národních středisek ISSN (typicky při národních knihovnách), koordinovaných z mezinárodního střediska v Paříži. Mezinárodní centrum ISSN je mezivládní organizace založená roku 1974 na základě dohody mezi UNESCO a francouzskou vládou. Centrum udržuje databázi všech přidělených ISSN. Tato databáze v současnosti obsahuje více než jeden milion záznamů. České národní středisko funguje při Státní technické knihovně a sídlí v její budově v pražském Klementinu.

K

Kamerové snímače - nejnovější typ snímače čárových kódů. Používají malou video kameru, která vyfotografuje čárový kód. Snímač pak čárový kód zanalyzuje a vyhodnotí pomocí nejmodernějších aplikací. Celé vyhodnocení trvá několik milisekund.

Katalogové číslo - evidenční číslo, které získává každý produkt při jeho první výrobě.
Knihtisk - Knihtisk je tradiční technologie tisku z výšky, která umožňuje vysokou kvalitu tisku, a je proto vhodná pro tisk graficky náročných etiket.
Kovodražba - kovoražba je technologie, při které se požadovaný motiv na etiketu přenáší ze speciální fólie. Tato fólie může mít libovolnou barvu, používá se zejména imitace zlata a stříbra, případně metalické barvy.

Kotouč - viz návin.

L

Lakování - povrchová úprava potiskovaného materiálu nanesením UV laku. Lakování lze provádět celoplošně nebo parciálně.

Laminace - laminace je povrchová úprava etiket vrstvou samolepící folie. Laminovaná etiketa je velmi odolná vůči působení vody, chemikálií, kosmetických přípravků, ostatních agresivních látek a otěru. Podle druhu použité laminační folie lze získat etikety s vysokým leskem, saténovým povrchem, odolné proti roztržení
Laserový snímač - využívá laserový paprsek, pohyblivá zrcátka a rotující sleněný hranol (prizmu) ke snímaní odraženého laserového paprsku. Fotodioda je používána ke změření intenzity parsku odraženého od čárového kódu. Paprsek vysílaný ze snímače je na speciální frekvenci a fotodioda je navržena k identifikaci paprsku (světla) určité frekvence a určité intenzity.
Long Range Laser scanner - tato snímací laserová hlava je určena pro snímání čárového kódu na velké vzdálenosti až do vzdálenosti 14 metrů v závislosti na světelných podmínkách a velikosti čárového kódu, minimální čtecí vzdálenost je cca 15 cm. Jedná se o snímač, který lze namontovat do většiny ručních snímačů a mobilních počítačů.

M

Magnetický válec - rotační nástroj opatřený magnety, na kterém je v tiskovém stroji upevněna výseková planžeta.
Makulatura - technologicky nutný odpad vznikající při přípravě zakázky.
Matrice - viz štoček.
Motorola Incorporated - společnost Symbol Technologies byla na začátku roku 2007 koupena společností Motorola Incorporated. Jedná se o výrobce a celosvětového dodavatele mobilního sběru dat. Společnost se specializuje na snímače čárových kódů, mobilní počítače, RFID systémy a bezdrátovou strukturu.

Můstek - část výseku, kde nástroj neseká, a materiál tak zůstává v daném místě neporušen (používá se při perforaci).

N

Násek - naseknutí vrchního materiálu uvnitř etikety nebo naseknutí spodního silikonového nosiče.
Návin pásek (ribbon) - návin IN – barva je z vnitřní strany média (do kotouče), návin OUT - barva je z vnější strany média (ven z kotouče). Rovněž platí i pro náviny etiket, návin IN se však u etiket používá minimálně.

Nosný papír - viz silikonový papír.

O

Obrat - viz raport.

Odette formát - označování palet - (Transport label) - etikety schválené v oblasti implementace EDI.
Oblasti použití:
Logistika – odvolávky, dodací listy, JIT, faktury
- CAD/Cam data – konstrukční data
- Doprava – transportní etikety
Rozměr 148 x 206,38mm

P

PANTONE C - Coated - značení přímých barev pro lesklé materiály dle standardu PANTONE.
PANTONE U - Uncoated - značení přímých barev pro matné materiály dle standardu PANTONE.
Parciální lakování - potiskovaný materiál není lakován po celé ploše; nelakovaný prostor je nejčastěji určen k dodatečnému tisku např. datumu spotřeby apod.
Perforace podélná - perforace vedoucí ve směru odvíjení z kotouče.
Perforace příčná - perforace vedoucí kolmo k odvíjení z kotouče.

Perforace vodicí („traktor") - děrování po okrajích silikonového papíru; je určena k vedení materiálu při tisku v jehličkových tiskárnách.
Produkce - určuje počet SLE vedle sebe na šíři kotouči nebo tiskovém archu. Při finálním zpracování definuje počet etiket na jednom návinu.
Počet užitků - viz počet produkcí.
Podkladový papír - viz silikonový papír.
Posun - viz raport.

Přepínané sítě - fungují na standardu WIFI. Největší výhodou těchto sítí je centrální správa zařízení v síti a vynikající možnost ladění sítě jako celku. Wireless switche v této síti umějí zajistit pokrytí lokality signálem v případě výpadku jedoho AP zvýšením výkonu ostatních AP, automatické nastavování kanálů, kompletní nabídku aplikací pro správu celé sítě, včetně neustálého dohledování a každodenní správy až na úroveň mobilních klientů.

Přesah - viz trapping.
Přetisk - přetištění většinou černé barvy (textů...) bez vybrání v podkladové barvě.
Přímé barvy - barvy namíchané standardně podle vzorníku (např. podle vzorníku PANTONE).

Q

QuarkXPress - software pro montáž bitmapových grafik, vektorových grafik a textů.

R

Raport - jedna tisková délka, která vzniká otočením tiskového válce o 360°. Vlastní délka je dána počtem zubů tiskového válce.
Referenční list - vzniká s první výrobou každého produktu a obsahuje veškeré informace o výrobku, včetně katalogového čísla a grafické podoby.

Reliéfní ražba - vzniká protlačováním materiálu formou. Tento prvek je vhodný k zvýraznění v grafice.

RFID smartlabel - RFID etiketa (RFID Smart Label) je prakticky dvouvrstvá etiketa, kde její svrchní část je klasická potiskovatelná (tlakem, teplotou nebo inkoustem) a spodní část tvoří tag, který je vždy menší než samotná etiketa a je umístěn na silikonové (obvykle lepící) nosné podložce. Vše je pak před aplikací umístěno na nosné podložce (Release Coated Lliner), ze které se etiketa snímá, podobně jako u běžné etikety, a která umožňuje Smart etikety skladovat v kotoučích a snadno postikovat požadovanými údaji a čárkovými kódy. Před aplikací etikety je tedy tag uzavřen mezi podložku a podtištěnou horní vrstvu a tedy laik na první pohled nepozná rozdíl od běžné etikety.
RFID tagy využívané pro chytré etikety se podle použitého nosiče (podložky) dělí na :

1) suchý tag nebo inlay (suchá vložka) - tag umístěný pouze na polyesterovém nosiči bez lepidla 2) mokrý tag nebo wet-inlay (mokrá vložka) - tag umístěný na polyesterovém nosiči opatřený lepidlem

3) spojení papír-tag - tag opatřený svrchní papírovou vrstvou velikosti antény tagu, která již případně sama může realizovat etiketu. Tag pak již nemusí obsahovat silikonovou podložkuV současné době se chytré etikety (RFID Smart Labels) vyrábějí tak, že na silikonový nosič po sejmutí připravené horní potištěné části se vloží připravený RFID tag a opět překryje dříve odejmutou etiketou. Podle typu zvolené výrobní technlogie se využívá buď suchých nebo mokrých tagů (vložek).

RGB - aditivní systém míchání barev (R-red/červená, G-green/zelená, B-blue/modrá). Používán zařízeními, která pracují s barvou jako se světlem, např. monitory.

Ribbon - barvicí páska - barvicí páska pro potisk samolepicích etiket na Thermal Transferových tiskárnách, existují 3 základní kvality (druhy) Wax (vosk), Wax / Resin (vosk/pryskyřice a Resin (pryskyřice). Kvalita ribbonu nesouvisí s kvalitou tisku, ale s typy potiskovaných materiálů.

Řez fontu - tvar znaků, číslic a symbolů písma charakterizující jeho podobu.

S

Silikonový papír - podkladový (nosný) papír na kterém jsou nalepeny jednotlivé SLE.

Sítotisk - sítotisk umožňuje přenos velkého množství barvy, proto dosahuje výborného krytí a vysoké odolnosti proti blednutí slunečním zářením. Je vhodný zejména pro podtisk motivů na transparentních etiketách, lepených na tmavý podklad nebo pro dosažení "plasticity" tisku.

SLE - samolepicí etiketa.

Snímač čárového kódu (scanner) - elektronické zařízení, které slouží ke čtení čárových kódů. Snímač se skládá ze světelného zdroje, čočky a foto válce, který převádí optické impulzy do elektrických. Snímač může být připojen pomocí USB, PS2 a RS232 rozhraní.

Spad - zóna obsahraničující samotný tvar etikety o jeden milimetr. Zajišťuje přesnost vyseknutí objektů ležících na okraji tištěného dokumentu.
Studená ražba - metalická (nejčastěji zlatá nebo stříbrná) fólie nanesená na potiskovaný materiál pomocí tiskové formy a speciálního UV lepidla.
Šířka SLE - definuje rozměr etikety napříč ke směru odvinu (viz nákres str. č. 28).
Štoček - tisková forma vytvořená z polymeru. Lepí se na formový válec. počet tiskových forem potřebných k výrobě zakázky odpovídá počtu použitých barev.

T

Termo etikety - výroba na termocitlivý materiál, který je nezbytný pro následný dotisk u zákazníka. Zařízení pro dotisk jsou většinou termováhy, termotiskárny, nebo kombinace s etiketovací linkou.
Matný materiál se používá k výrobě čistých nepotištěných, nebo jednoduchých 1-2 barevných termoetiket. Dnes je tento druh etiket doplňkový k hlavní grafické etiketě na výrobku. Tento materiál se nelakuje. Hlazený materiál je určen pro lakované etikety, většinou vícebarevné. Tam, kde dříve stačila jednobarevná etiketa s texty, se dnes používá až exklusivní grafika

Thermal Transfer (taktéž se používá zkratka TTR) - metoda tisku pomocí barvicí pásky, kdy je kvalita tisku lepší a odolnější než při metodě DT.

Tisk do lepidla - možnost barevného tisku na spodní stranu samolepicího materiálu (využíváno např. v kosmetice).
Tisková délka - viz raport.
Tisková forma - viz štoček.
Tiskový válec - viz formový válec.
Trapping - úprava hranic jednotlivých barevných ploch jejich vzájemným nasílením. Při pohybu potiskovaného materiálu ve stroji se na hranicích dvou sousedních barev přidává přesah tak, aby mezi nimi díky nepřesnostem tiskových strojů nevznikala bílá místa. Tuto úpravu doporučujeme přenechat našemu DTP a v předávaných podkladech ji nedefinovat.
TTR páska - barevná karbonová páska, pomocí které se v TTR tiskárně provádí dotisk SLE.
TTR tiskárna - zařízení sloužící k dodatečnému tisku SLE pomocí TTR pásky.

U

UV ofset - nejkvalitnější tisk složitých grafických etiket s fotografií, jemným přechodovým rastrem nebo drobným negativním písmem. Lze kombinovat se sítotiskem, horkou ražbou, tiskem z rubu či do lepidla.

Visačky - visačky jsou vyráběny z nesamolepicího materiálu s možností termocitlivé vrstvy pro dotisk. Jsou vhodné na obaly, na které nelze nalepit etiketa či realizovat potisk. Visačky můžou být jak papírové, tak plastové. Barevné provedení může být od nepotištěných po celobarevné visačky.

V

Válec pro horkou ražbu - válec s reliéfem (grafikou) sloužící k tepelnému nanesení metalické fólie na SLE.
Vektorová grafika - grafika definovaná jednotlivými vektory. Při zvětšování či zmenšování nedochází ke ztrátě kvality.
Výsek - viz výsekový nástroj.

W

WiFI (taktéž se používá Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) - je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v některých mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Dnešním standardem je 802.11 a/b/g/n. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMax, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti.

Z

Zebra Technologies - je výrobce termotransferových tiskáren, tiskáren plastových karet, tiskáren s RFID kódováním a spotřebního materiálu (samolepících etiket a barvích pásek) pro termotransferové tiskárny, pokladny a tiskárny karet.

© 2016 - 2022      Všechna práva vyhrazena JM partners.CZ, s.r.o.      Táborská 965, Mladá Boleslav                  „Naše společnost zpracovává veškeré údaje v souladu se směrnicí GDPR“